تبدیل متن به گفتار در کامپیوتر

متن خود را به نرم افزار مبدل گفتار تبدیل کنید تا کامپیوتر شما هر آنچه را که تایپ می کنید صحبت کند.

مراحل :

Notepad را باز کنید.

کد زیر را کپی کنید و آن را در notepad پیست کنید.

 Dim message, sapi

message=InputBox("What do you want me to say?","Speak to Me")

Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")

sapi.Speak message

فایل را با هر نام با پسوند vbs ذخیره کنید.

فایل را اجرا کنید، هر چیزی را که میخواهید در جعبه متن تایپ کنید و OK را فشار دهید.