آموزش تنظیمات و فعال کردن اینترنت 3 جی و 4 جی� همراه اول , ایرانسل و رایتل در گوشی سامسونگ گلکسی ای 7 2017 | Samsung Galaxy A7 2017

گام اول :

آموزش ویژه اندروید 7

از منو گوشی گزینه تنظیمات / Settings را انتخاب نمایید.

گام دوم :

گزینه�Connections را نتخاب نمایید.

آموزش تنظیمات و فعال کردن اینترنت 3 جی و 4 جی  همراه اول , ایرانسل و رایتل در گوشی سامسونگ گلکسی ای 7 2017 | Samsung Galaxy A7 2017

گام سوم :

گزینه Mobile networks را انتخاب نمایید.

آموزش تنظیمات و فعال کردن اینترنت 3 جی و 4 جی  همراه اول , ایرانسل و رایتل در گوشی سامسونگ گلکسی ای 7 2017 | Samsung Galaxy A7 2017

گام چهارم :

گزینه Access Point Names را انتخاب نمایید.

آموزش تنظیمات و فعال کردن اینترنت 3 جی و 4 جی  همراه اول , ایرانسل و رایتل در گوشی سامسونگ گلکسی ای 7 2017 | Samsung Galaxy A7 2017

گام پنجم :

گزینه افزودن / ADD را از بالا و سمت راست گوشی انتخاب نمایید.

آموزش تنظیمات و فعال کردن اینترنت 3 جی و 4 جی  همراه اول , ایرانسل و رایتل در گوشی سامسونگ گلکسی ای 7 2017 | Samsung Galaxy A7 2017

گام ششم :

با توجه به نوع اپراتور ( همراه اول, ایرانسل و رایتل ) دو قسمت Name و APN را تنظیم نمایید.

تنظیمات اینترنت اپراتور همراه اول :

Name : MCI-Internet

APN : mcinet

تنظیمات اینترنت اپراتور ایرانسل :

Name : Irancell-Internet

APN : mtnirancell

تنظیمات اینترنت اپراتور رایتل :

Name : RighTel

APN : RighTel

آموزش تنظیمات و فعال کردن اینترنت 3 جی و 4 جی  همراه اول , ایرانسل و رایتل در گوشی سامسونگ گلکسی ای 7 2017 | Samsung Galaxy A7 2017

گام هفتم :

منو� را از بالا سمت راست زده و سپس گزینه ذخیره / Save را انتخاب نمایید.

آموزش تنظیمات و فعال کردن اینترنت 3 جی و 4 جی  همراه اول , ایرانسل و رایتل در گوشی سامسونگ گلکسی ای 7 2017 | Samsung Galaxy A7 2017

گام هشتم :

در انتها نیز تنظیماتی که ساختید را انتخاب نمایید.

تمام شد!

پشتیبانی