تفاوت پسیو و اکتیو در شبکه چیست؟

انواع تجهیزات الکترونیکی

عناصر الکترونیکی که یک شبکه را تشکیل می دهند توسط اجزای رسانا به یکدیگر متصل می شوند تا یک شبکه کامل را تشکیل دهند و معمولا بر دو نوع هستند:

 • تجهیزات اکتیو
 • تجهیزات پسیو

تجهیزات اکتیو از دیودها، شبکههای مجتمع، ماسفت ها، JFET ها، اپتوالکترونیک، اسیلاتورها و ترانزیستورها تشکیل شده اند. تجهیزات پسیو از خازن ها، سلف ها/مغناطیسی ها، مقاومت ها، بسترها و اتصالات، انرژی و تجهیزات فرکانس بالا تشکیل شده اند.

 

تفاوت پسیو و اکتیو در شبکه

عموما تجهیزاتی که در جریان انتقال داده ها در شبکه هیچ‌گونه دخالت و یا تأثیری بر روی جریان الکتریکی نداشته باشند، تحهیزات passive یا پسیو گفته می‌شود. و بالعکس، تجهیزاتی که در جریان انتقال داده ها در شبکه بر روی سیگنال عبوری اثرگذار باشند، تجهیزات active یا اکتیو گفته نام دارند.

تجهیزات اکتیو

یک عنصرء اکتیو یک قطعه الکترونیکی است که انرژی یک شبکه را تامین می کند.

نمونه های رایج تجهیزات اکتیو عبارتند از:

 • منابع ولتاژ
 • منابع فعلی
 • ژنراتورها (مانند دینام و ژنراتور DC)
 • انواع مختلف ترانزیستورها (مانند ترانزیستورهای اتصال دوقطبی، ماسفت، FET و JFET)
 • دیودها (مانند دیودهای زنر، فوتودیودها، دیودهای شاتکی و ال ای دی)

منابع ولتاژ

منبع ولتاژ نمونه ای از یک عنصرء اکتیو در شبکه است. هنگامی که جریان از ترمینال مثبت منبع ولتاژ خارج می شود، انرژی به شبکه عرضه می شود. طبق تعریف عنصر اکتیو، باتری را می توان به عنوان یک عنصر اکتیو نیز در نظر گرفت، زیرا به طور مداوم انرژی را در حین تخلیه به شبکه تحویل می دهد.

منابع فعلی

منبع فعلی نیز عنصرء اکتیو در نظر گرفته می شود. جریانی که توسط یک منبع جریان ایده آل به شبکه می رسد مستقل از ولتاژ شبکه است. از آنجایی که منبع جریان جریان بار را در شبکه کنترل می کند، به عنوان یک عنصر اکتیو طبقه بندی می شود.

ترانزیستورها

اگرچه به اندازه منبع جریان یا ولتاژ واضح نیست، ترانزیستورها نیز عنصرء شبکه اکتیو هستند. این به این دلیل است که ترانزیستورها می توانند قدرت یک سیگنال را تقویت کنند.

 تجهیزات الکترونیکی اکتیو

نیمه رساناها ترانزیستورها
 • دیودها (همه)
 • دیود ساطع نور (LED)
 • دیود یکسو کننده
 • دیود شاتکی
 • سلول PV خورشیدی، پنل PV
 • دیود تک قطبی / دو قطبی
 • واریکاپ
 • وارکتور
 • دیود زنر
 • ترانزیستورهای کامپوزیت
 • ترانزیستور مرکب
 • ترانزیستور دارلینگتون
 • ترانزیستور اثر میدانی (FET)
 • JFET (ترانزیستور اثر میدان اتصال)
 • ماسفت (FET نیمه رسانا اکسید فلز)
 • ترانزیستور عکس
 • ترانزیستورها (همه)
 • تریستورها

تجهیزات پسیو

یک عنصرء پسیو، عنصرء الکترونیکی است که تنها می تواند انرژی دریافت کند که می تواند آن را اتلاف، جذب یا در یک میدان الکتریکی یا میدان مغناطیسی ذخیره نماید. عناصر غیر اکتیو برای کار کردن به هیچ شکلی از نیروی الکتریکی نیاز ندارند.

همانطور که از نام “پسیو” پیداست – دستگاه های پسیو افزایش یا تقویت انرژی را ارائه نمی دهند. تجهیزات پسیو نمی توانند سیگنال الکتریکی را تقویت کنند، نوسانی داشته یا یا سیگنالی را تولید نمایند.

نمونه‌های رایج تجهیزات پسیو عبارتند از:

 • مقاومت ها
 • سلف ها
 • خازن ها
 • مبدل ها

مقاومت ها

مقاومت به عنوان یک عنصر پسیو در نظر گرفته می شود زیرا نمی تواند انرژی را به شبکه برساند. در عوض مقاومت‌ها تنها می‌توانند انرژی دریافت کنند که می‌توانند به عنوان گرما تا زمانی که جریان از آن عبور می‌کند، از بین ببرند.

سلف ها

یک سلف نیز به عنوان عنصر پسیو شبکه در نظر گرفته می شود، زیرا می تواند انرژی را به صورت میدان مغناطیسی در آن ذخیره کند و می تواند آن انرژی را به شبکه برساند، اما نه به صورت پیوسته. ظرفیت جذب و انتقال انرژی یک سلف ماهیت محدود و گذرا دارد. به همین دلیل است که یک سلف به عنوان عنصر پسیو یک شبکه در نظر گرفته می شود.

خازن ها

خازن به عنوان یک عنصر پسیو در نظر گرفته می شود زیرا می تواند انرژی را به صورت میدان الکتریکی در آن ذخیره کند. ظرفیت انتقال انرژی یک خازن محدود و گذرا است، در واقع انرژی را تامین نمی کند، بلکه آن را برای استفاده بعدی ذخیره می کند.

به این ترتیب عنصرء اکتیو در نظر گرفته نمی شود زیرا هیچ انرژی تامین یا تقویت نمی شود.

مبدل ها

ترانسفورماتور نیز یک عنصرء الکترونیکی پسیو است. اگرچه این موضوع می تواند شگفت انگیز به نظر برسد زیرا ترانسفورماتورها اغلب برای افزایش سطح ولتاژ استفاده می شوند، اما قدرت در آنها ثابت نگه داشته می شود.

هنگامی که ترانسفورماتورها ولتاژ را افزایش می دهند (یا پایین می آورند)، قدرت و انرژی در سمت اولیه و ثانویه یکسان می مانند. از آنجایی که انرژی در واقع تقویت نمی شود، ترانسفورماتور به عنوان یک عنصر پسیو طبقه بندی می شود.

تجهیزات الکترونیکی پسیو

تجهیزات اصلی اجزای الکترومکانیکی
 • آنتن ها
 • ماژول های مونتاژ
 • خازن (همه انواع)
 • آشکارسازها
 • سلف / کویل
 • ممریستور / شبکه
 • مقاومت (همه انواع)
 • حسگرها
 • مبدل ها
 • کابل ها
 • دستگاه های حفاظت شبکه
 • کریستال ها
 • دستگاه های مکانیکی مانند فن، لامپ
 • PCB
 • دستگاه های پیزوالکتریک
 • سوئیچ ها
 • پایانه ها و اتصالات

برای اطلاعات دقیق از محصولات و نیز خرید تجهیزات اکتیو و یا خرید تجهیزات پسیو و سازندگان معروف و جهانی آنها، روی این عبارات کلیک نمایید.

 

تفاوت تجهیزات  پسیو و اکتیو

تفاوت تجهیزات اکتیو و پسیو در شبکه

 • ویژگی های تجهیزات اکتیو:

  • Active Device توان یا انرژی را به شبکه تبدیل و تزریق می کند. به عنوان مثال: دیود، ترانزیستور، SCR، آی سی، ژنراتور DC، منابع جریان و ولتاژ و غیره.
  • عنصر اکتیو انرژی را به صورت ولتاژ یا جریان تولید می کند
  • دارای عملکرد بوده و افزایش توان (تقویت کننده) را فراهم می کنند.
  • می توانند جریان را کنترل کنند.
  • تجهیزات اکتیو به یک منبع خارجی و شرطی برای کار در شبکه نیاز دارند.
  • بهره بیشتز از 1 دارند، و بنابراین می توانند سیگنال را تقویت کنند.
  • تولیدکننده انرژی هستند.
  • در رده تجهیزات خطی قرار می گیرند
 • ویژگی های تجهیزات پسیو:

  • منفعل از توان یا انرژی در شبکه استفاده می شود. به عنوان مثال: مقاومت، خازن، سلف، ترانسفورماتور، موتور و غیره.
  • عنصر پسیو انرژی را به صورت ولتاژ یا جریان ذخیره می کند.
  • عملکردی برای افزایش توان ندارند.
  • نمی توانند جریان را کنترل کنند.
  • تجهیزات پسیو به هیچ منبع خارجی برای کار در شبکه نیاز ندارند.
  • بهره کمتر از 1 دارند، بنابراین نمی توانند سیگنال را تقویت کنند.
  • پذیرنده انرژی هستند
  • در رده تجهیزات غیر خطی قرار می گیرند.

منابع

https://www.escomponents.com/blog/2019/7/31/active-amp-passive-components-what-is-the-difference-between-the-two

پشتیبانی