میزان نویز و سیگنال خط

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به کیفیت خط، شما می توانید شاهد SNR و Attenuation های متفاوتی بر روی خط خود باشید.

در ارائه سرویس ADSL هر چه میزان SNR بالاتر بوده و میزان Attenuation پایین تر باشد، کیفیت خط شما بالاتر خواهد بود.

پایین بودن کیفیت خط می تواند باعث افت سرعت و یا قطعی وصلی‌های پی در پی شود.

در صورت ورود به کنسول مودم، شما می توانید میزان SNR و Attenuation خط خود را چک کنید.

هر کدام از این موارد به تفکیک به صورت زیر تشریح می شوند:

  • SNR Margin Upstream: میزان نسبت سيگنال به نویز از سمت مودم تا DSLAM است.
  • SNR Margin Downstream: میزان نسبت سيگنال به نویز از سمت DSLAM تا مودم است.
  • Line Attenuation Upstream: ميزان نويز خط از سمت مودم تا DSLAM است.
  • Line Attenuation Downstream: ميزان نويز خط از سمت DSLAM تا مودم است.

لازم به ذکراست درصورت بررسی پورت شما از سمت مخابرات، می‌بایست، SNR Margin Downstream SNR Margin Upstream از ۳۰ به بالا و Line Attenuation Upstream Line Attenuation Downstream از ۴ به پايين باشد و با توجه به تاثیر موارد خطی که مربوط به بستر مخابراتی شما و یا اختلالات شبکه داخلی‌تان است، مقادیر مناسب در محل مودم  به  SNR Margin از  ۱۵ به  بالا و Line Attenuation از ۳۰ به پايين تغییر خواهد کرد.

شما می توانید این مقادیر را در کنسول مودم خود بررسی کنید.

پشتیبانی