اضافه کردن کیبورد فارسی از طریق گروپ پالیسی

در بعضی از شبکه‌ها پس از اعمال گروپ پالیسی‌های مختلف و محدود کردن کاربران از نظر دسترسی گاهی پیش می‌آید که با هر بار ریستارت ویندوز زبان فارسی پاک میشود و هر بار باید به صورت دستی اضافه شود و گاهی کاربران دسترسی اضافه کردن کیبورد را نیز ندارند در نتیجه مشکلات ادمین شبکه از همینجا آغاز می‌شود.

در این مقاله قصد آموزش روش اضافه کردند Keyboard layout از طریق GroupPolicy را آموزش خواهیم داد.

۱٫ ابتدا کد زیر را در Notepad وارد کرده و با پسوند adm.* در مسیر C:windowsinf در سرور ذخیره میکنیم.

CLASS USER

CATEGORY “Custom Settings”

CATEGORY “Keyboard Layout”

POLICY “Set UK Keyboard Layout”

KEYNAME “Keyboard LayoutPreload”

VALUENAME 1

VALUEON 00000809

VALUEOFF “”

END POLICY ;Set UK Keyboard Layout

END CATEGORY ;Keyboard Layout

END CATEGORY ;Custom Settings

برای هر زبان مقدار کد آنرا وارد میکنیم در زیر تعدادی زبان به همراه کد آن آورده شده است.

۰۰۰۰۰۴۰۹ English (United States)

۰۰۰۰۰۸۰۹ English (United Kingdom)

۰۰۰۰۱۰۰۹ English (Canadian)

۰۰۰۰۱۴۰۹ English (New Zealand)

۰۰۰۰۰c09 English (Australian)

۰۰۰۰۰۴۰c French (Standard)

۰۰۰۰۰۸۰c French (Belgian)

۰۰۰۰۱۰۰c French (Swiss)

۰۰۰۰۰c0c French (Canadian)

۰۰۰۰۰۴۰۷ German (Standard)

۰۰۰۰۰۸۰۷ German (Swiss)

۰۰۰۰۰c07 German (Austrian)

۰۰۰۰۱۸۰۹ English (Irish)

۰۰۰۰۰۴۱۰ Italian (Standard)

۰۰۰۰۰۸۱۰ Italian (Swiss)

۰۰۰۰۰۴۲۹ Persian (farsi)

۰۰۰۰۰۸۱۶ Portuguese (Standard)

۰۰۰۰۰۴۱۶ Portuguese (Brazilian)

۰۰۰۰۰۸۰a Spanish (Mexican)

۰۰۰۰۰۴۰a Spanish (Traditional Sort)

۰۰۰۰۰c0a Spanish (Modern Sort)

۰۰۰۰۰۴۱f Turkish

۲٫ در گروپ پالیسی سرور یک GPO جدید با نام دخواه می‌سازیم.

۳٫ GPO ساخته شده را Edit می‌کنیم.

۴٫ در قسمت User Configuration و قسمت Policies روی Administrative Templates راست کلیک کرده و گزینه Add Template را انتخاب می‌‍نماییم.

۵٫ فایل adm.* که ساخته بودیم را انتخاب کرده و OK می‌کنیم.

۶٫ به مسیر زیر میرویم و پالیسی را Enable می‌کنیم

User Configuration > Administrative Templates > Classic Administrative Templates

بدین ترتیب کیبورد فارسی از طریق گروپ پالیسی اعمال می‌شود حالا باید امکان سویچینگ بین دو کیبورد موجود را اضافه کنیم. همانند مراحل بالا فایلی با پسوند adm.* با مقدار زیر میسازیم و اضافه میکنیم.

CLASS USER

CATEGORY “Keyboard Layout”

POLICY “Keyboard Layout switching”

KEYNAME “SoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionRun”

VALUENAME “internat.exe”

VALUEON “internat.exe”

VALUEOFF DELETE

END POLICY

POLICY “Keyboard layout”

KEYNAME “Keyboard LayoutPreload”

PART “Enable Englisch” CHECKBOX

DEFCHECKED

VALUENAME “1”

VALUEON “00000409”

VALUEOFF DELETE

END PART

PART “Enable Farsi” CHECKBOX

DEFCHECKED

VALUENAME “2”

VALUEON “00000429”

VALUEOFF DELETE

END PART

END POLICY

END CATEGORY

کار ما در این مرحله به پایان رسیده و سیستم با اپدیت گروپ پالیسی یا ریستارت هر بار چک میکند که زبان فارسی و انگلیسی هر دو تعریف شده باشند.