متداولترين پورت های شبکه در ويندوز

ويندوز از يک زيرساخت جامع و پيوسته به منظور تامين طيف وسيعی از نيازها و  خواسته های پياده کنندگان و کارشناسان حرفه ای فن آوری اطلاعات، استفاده می نمايد . در زيرساخت فوق برنامه های متعددی اجراء می گردد تا استفاده کنندگان اطلاعات قادر به دستيابی ، آناليز و اشتراک اطلاعات به سادگی و با سرعت بالائی باشند .
محصولات سرويس دهنده شرکت مايکروسافت از تعداد زيادی پورت و پروتکل شبکه ای به منظور ارتباط بين سيستم های سرويس گيرنده و سرويس دهنده استفاده می نمايند . در صورتی که به منظور ايمن سازی يک شبکه  کامپيوتری از فايروال های خاصی و  يا  فيلترهای IPSec استفاده می شود ، ممکن است برخی از پورت ها و پروتکل ها توسط برنامه های فوق بلاک شده و بدنبال آن  امکان پاسخگوئی يک سرويس دهنده به درخواست های سرويس گيرندگان  مجاز ، وجود نخواهد داشت ( عدم ارائه خدمات و سرويس های تعريف شده توسط يک سرويس دهنده ) .

برخی تعاريف اوليه

  • سيستم سرويس دهنده ويندوز ، از محصولات متعددی نظير خانواده نسخه های ويندوز 2003 ، سرويس دهنده Exchange 2000 ، سرويس دهنده SQL Server 2000 ، تشکيل شده است . هر يک از محصولات فوق از تعداد زيادی عناصر و سرويس های سيستم تشکيل شده اند . برخی از سرويس های سيستم در زمان راه اندازی و توسط سيستم عامل اجراء شده و برخی ديگر بر اساس تحقق شرايطی خاص ، فعاليت خود را آغاز می نمايند . هر سرويس سيستم دارای يک نام خودمانی و يک نام سرويس است . نام خودمانی ، نامی است که در ابزارهای مديريتی گرافيکی نظير  ( Microsoft Management Console (MMC ، نشان داده می شوند . نام سرويس ، نامی است که از آن به همراه ابزارهای خط دستور و  يا زبان های اسکريپت نويسی استفاده می گردد . هر سرويس سيستم ممکن است يک و يا چندين سرويس شبکه ای را ارائه نمايد .

  • پروتکل های Application ،  پروتکل های سطح بالای شبکه بوده که از يک و يا چندين پروتکل و پورت TCP/IP استفاده می نمايند . HTTP و SMTP نمونه هائی در اين زمينه می باشند .  

  • پروتکل ها ، در يک سطح پائين تر نسبت به پروتکل های Application کار می کنند . پروتکل های TCP/IP فرمت استانداردی به منظور ارتباط بين دستگاه های موجود بر روی يک شبکه را فراهم می نمايند . ( پروتکل  TCP/IP  شامل پروتکل های ديگری نظير  TCP ، UDP و ICMP است ).

  • پورت . سرويس های سيستم با گوش دادن به پورت ها قادر به تشخيص ترافيک  ورودی شبکه می باشند .

جدول زير متداولترين پورت های شبکه در محصولات اصلی ويندوز را نشان می دهد :

Port

Protocol

Application protocol

System Service Name

n/a

GRE

GRE (IP protocol 47)

Routing and Remote Access

n/a

ESP

IPSec ESP (IP protocol 50)

Routing and Remote Access

n/a

AH

IPSec AH (IP protocol 51)

Routing and Remote Access

7

TCP

Echo

Simple TCP/IP Services

7

UDP

Echo

Simple TCP/IP Services

9

TCP

Discard

Simple TCP/IP Services

9

UDP

Discard

Simple TCP/IP Services

13

TCP

Daytime

Simple TCP/IP Services

13

UDP

Daytime

Simple TCP/IP Services

17

TCP

Quotd

Simple TCP/IP Services

17

UDP

Quotd

Simple TCP/IP Services

19

TCP

Chargen

Simple TCP/IP Services

19

UDP

Chargen

Simple TCP/IP Services

20

TCP

FTP default data

FTP Publishing Service

21

TCP

FTP control

FTP Publishing Service

21

TCP

FTP control

Application Layer Gateway Service

23

TCP

Telnet

Telnet

25

TCP

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

25

UDP

SMTP

Simple Mail Transfer Protocol

25

TCP

SMTP

Exchange Server

25

UDP

SMTP

Exchange Server

42

TCP

WINS Replication

Windows Internet Name Service

42

UDP

WINS Replication

Windows Internet Name Service

53

TCP

DNS

DNS Server

53

UDP

DNS

DNS Server

53

TCP

DNS

Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing

67

UDP

DHCP Server

DHCP Server

67

UDP

DHCP Server

Internet Connection Firewall/Internet Connection Sharing

69

UDP

TFTP

Trivial FTP Daemon Service

80

TCP

HTTP

Windows Media Services

80

TCP

HTTP

World Wide Web Publishing Service

80

TCP

HTTP

SharePoint Portal Server

88

TCP

Kerberos

Kerberos Key Distribution Center

88

UDP

Kerberos

Kerberos Key Distribution Center

102

TCP

X.400

Microsoft Exchange MTA Stacks

110

TCP

POP3

Microsoft POP3 Service

110

TCP

POP3

Exchange Server

119

TCP

NNTP

Network News Transfer Protocol

123

UDP

NTP

Windows Time

123

UDP

SNTP

Windows Time

135

TCP

RPC

Message Queuing

135

TCP

RPC

Remote Procedure Call

135

TCP

RPC

Exchange Server

135

TCP

RPC

Certificate Services

135

TCP

RPC

Cluster Service

135

TCP

RPC

Distributed File System

135

TCP

RPC

Distributed Link Tracking

135

TCP

RPC

Distributed Transaction Coordinator

135

TCP

RPC

Event Log

135

TCP

RPC

Fax Service

135

TCP

RPC

File Replication

135

TCP

RPC

Local Security Authority

135

TCP

RPC

Remote Storage Notification

135

TCP

RPC

Remote Storage Server

135

TCP

RPC

Systems Management Server 2.0

135

TCP

RPC

Terminal Services Licensing

135

TCP

RPC

Terminal Services Session Directory

137

UDP

NetBIOS Name Resolution

Computer Browser

137

UDP

NetBIOS Name Resolution

Server

137

UDP

NetBIOS Name Resolution

Windows Internet Name Service

137

UDP

NetBIOS Name Resolution

Net Logon

137

UDP

NetBIOS Name Resolution

Systems Management Server 2.0

138

UDP

NetBIOS Datagram Service

Computer Browser

138

UDP

NetBIOS Datagram Service

Messenger

138

UDP

NetBIOS Datagram Service

Server

138

UDP

NetBIOS Datagram Service

Net Logon

138

UDP

NetBIOS Datagram Service

Distributed File System

138

UDP

NetBIOS Datagram Service

Systems Management Server 2.0

138

UDP

NetBIOS Datagram Service

License Logging Service

139

TCP

NetBIOS Session Service

Computer Browser

139

TCP

NetBIOS Session Service

Fax Service

139

TCP

NetBIOS Session Service

Performance Logs and Alerts

139

TCP

NetBIOS Session Service

Print Spooler

139

TCP

NetBIOS Session Service

Server

139

TCP

NetBIOS Session Service

Net Logon

139

TCP

NetBIOS Session Service

Remote Procedure Call Locator

139

TCP

NetBIOS Session Service

Distributed File System

139

TCP

NetBIOS Session Service

Systems Management Server 2.0

139

TCP

NetBIOS Session Service

License Logging Service

143

TCP

IMAP

Exchange Server

161

UDP

SNMP

SNMP Service

162

UDP

SNMP Traps Outbound

SNMP Trap Service

389

TCP

LDAP Server

Local Security Authority

389

UDP

LDAP Server

Local Security Authority

389

TCP

LDAP Server

Distributed File System

389

UDP

LDAP Server

Distributed File System

443

TCP

HTTPS

HTTP SSL

443

TCP

HTTPS

World Wide Web Publishing Service

443

TCP

HTTPS

SharePoint Portal Server

445

TCP

SMB

Fax Service

445

TCP

SMB

Print Spooler

445

TCP

SMB

Server

445

TCP

SMB

Remote Procedure Call Locator

445

TCP

SMB

Distributed File System

445

TCP

SMB

License Logging Service

445

TCP

SMB

Net Logon

500

UDP

IPSec ISAKMP

Local Security Authority

515

TCP

LPD

TCP/IP Print Server

548

TCP

File Server for Macintosh

File Server for Macintosh

554

TCP

RTSP

Windows Media Services

563

TCP

NNTP over SSL

Network News Transfer Protocol

593

TCP

RPC over HTTP

Remote Procedure Call

593

TCP

RPC over HTTP

Exchange Server

636

TCP

LDAP SSL

Local Security Authority

636

UDP

LDAP SSL

Local Security Authority

993

TCP

IMAP over SSL

Exchange Server

995

TCP

POP3 over SSL

Exchange Server

1270

TCP

MOM-Encrypted

Microsoft Operations Manager 2000

1433

TCP

SQL over TCP

Microsoft SQL Server

1433

TCP

SQL over TCP

MSSQL$UDDI

1434

UDP

SQL Probe

Microsoft SQL Server

1434

UDP

SQL Probe

MSSQL$UDDI

1645

UDP

Legacy RADIUS

Internet Authentication Service

1646

UDP

Legacy RADIUS

Internet Authentication Service

1701

UDP

L2TP

Routing and Remote Access

1723

TCP

PPTP

Routing and Remote Access

1755

TCP

MMS

Windows Media Services

1755

UDP

MMS

Windows Media Services

1801

TCP

MSMQ

Message Queuing

1801

UDP

MSMQ

Message Queuing

1812

UDP

RADIUS Authentication

Internet Authentication Service

1813

UDP

RADIUS Accounting

Internet Authentication Service

1900

UDP

SSDP

SSDP Discovery Service

2101

TCP

MSMQ-DCs

Message Queuing

2103

TCP

MSMQ-RPC

Message Queuing

2105

TCP

MSMQ-RPC

Message Queuing

2107

TCP

MSMQ-Mgmt

Message Queuing

2393

TCP

OLAP Services 7.0

SQL Server: Downlevel OLAP Client Support

2394

TCP

OLAP Services 7.0

SQL Server: Downlevel OLAP Client Support

2460

UDP

MS Theater

Windows Media Services

2535

UDP

MADCAP

DHCP Server

2701

TCP

SMS Remote Control (control)

SMS Remote Control Agent

2701

UDP

SMS Remote Control (control)

SMS Remote Control Agent

2702

TCP

SMS Remote Control (data)

SMS Remote Control Agent

2702

UDP

SMS Remote Control (data)

SMS Remote Control Agent

2703

TCP

SMS Remote Chat

SMS Remote Control Agent

2703

UPD

SMS Remote Chat

SMS Remote Control Agent

2704

TCP

SMS Remote File Transfer

SMS Remote Control Agent

2704

UDP

SMS Remote File Transfer

SMS Remote Control Agent

2725

TCP

SQL Analysis Services

SQL Analysis Server

2869

TCP

UPNP

UPNP Device Host

2869

TCP

SSDP event notification

SSDP Discovery Service

3268

TCP

Global Catalog Server

Local Security Authority

3269

TCP

Global Catalog Server

Local Security Authority

3343

UDP

Cluster Services

Cluster Service

3389

TCP

Terminal Services

NetMeeting Remote Desktop Sharing

3389

TCP

Terminal Services

Terminal Services

3527

UDP

MSMQ-Ping

Message Queuing

4011

UDP

BINL

Remote Installation

4500

UDP

NAT-T

Local Security Authority

5000

TCP

SSDP legacy event notification

SSDP Discovery Service

5004

UDP

RTP

Windows Media Services

5005

UDP

RTCP

Windows Media Services

42424

TCP

ASP.Net Session State

ASP.NET State Service

51515

TCP

MOM-Clear

Microsoft Operations Manager 2000

منبع : سايت مايکروسافت