نحوه عملکرد خطوط T1

اکثر شما با يک خط مخابراتی معمولی آشنا هستيد . در اين نوع خطوط از يک زوج سيم مسی که مسئوليت انتقال صوت را به صورت سيگنال های آنالوگ برعهده دارد ، استفاده می گردد . زمانی که اين نوع خطوط را به يک مودم معمولی متصل می نمائيم ، امکان انتقال داده تا 30  کيلو بيت در ثانيه فراهم می گردد .
با توجه به تحولات گسترده در  عرصه مخابراتی ، اکثر شرکت های مخابراتی درصدد انتقال تمامی ترافيک صوتی خود به صورت ديجيتال در مقابل آنالوگ می باشند . در اين رابطه می بايست خط آنالوگ شما به يک سيگنال ديجيتال تبديل گردد . بدين منظور در هر ثانيه 8000 الگو  و با دقت هشت بيت ، نمونه برداری می گردد  ( 64،000 بيت در ثانيه ) . در حال حاضر به منظور انتقال داده های ديجيتال عموما" از فيبرنوری استفاده می گردد . در اين رابطه شرکت های مخابراتی از گزينه های متفاوتی در خصوص ظرفيت هر خط فيبر نوری ، استفاده می نمايند .
در صورتی که محل کار شما از يک خط T1 استفاده می نمايد ، نشاندهنده اين موضوع است که شرکت مخابرات و ساير شرکت های عرضه کننده سرويس فوق ،  يک خط فيبرنوری را تا محل اداره شما آماده نموده اند . ( يک خط T1 ممکن است به صورت مسی نيز ارائه گردد ) . يک خط T1 قادر به حمل 24 کانال صوتی ديجيتال و يا انتقال داده با ميزان 544 / 1 مگابيت در هر ثانيه است . در صورتی که خط T1 به منظور مبادلات تلفنی استفاده  می گردد ، خط فوق به سيستم تلفن اداره شما متصل می گردد . در صورتی که از خط T1 به منظور انتقال داده استفاده می گردد ، خط فوق به روتر شبکه متصل می گردد .
يک خط T1 قادر به حمل حدود 192،000 بايت در هر ثانيه است (60 مرتبه بيش از يک مودم معمولی) . ضريب اعتماد به اينگونه خطوط در مقايسه با يک مودم آنالوگ بمراتب بيشتر است . يک خط T1 می تواند به صورت مشترک توسط کاربران متعددی استفاده شود (با توجه به نوع استفاده کاربران ) . مثلا" در صورت استفاده معمولی از اينترنت ، صدها کاربر قادر به استفاده مشترک از يک خط T1 می باشند . در صورتی که تمامی کاربران فايل های MP3 را Download نموده و يا فايل های ويدئوئی را بطور همزمان مشاهده نمايند ، ظرفيت و پهنای باند موجود جوابگو نخواهد بود، گرچه احتمال تحقق چنين شرايطی در يک مقطع زمانی خاص و بطور همزمان ، کم می باشد.
يک شرکت بزرگ به چيزی بيش از يک خط T1 نياز خواهد داشت . جدول زير برخی از  گزينه های متداول را نشان می دهد :

 معادل

نوع خط

 64 کيلوبيت در هر ثانيه

 DS0
معادل دو خط DS0 به اضافه سيگنالينگ ( 16 کيلوبيت در هر ثانيه ) و يا 128 کيلو بيت در ثانيه  ISDN
 544 / 1 مگابيت در هر ثانيه ( معدال 24 خط DS0 ) T1
 232 / 43 مگابيت در هر ثانيه ( معادل 28 خط T1 )  T3
155 مگابيت در هر ثانيه ( معادل 84 خط T1 ) OC3
 622 مگابيت در هر ثانيه ( معادل 4 خط OC3 ) OC12
5 / 2 گيگابيت در هر ثانيه ( معادل 4 خط OC12 ) OC48
 6 / 9 گيگابيت در هر ثانيه ( معدال 4 خط OC48 ) OC192