اشتراک منابع

 يکی از اهداف اوليه و مهم دربرپاسازی شبکه های کامپيوتری ،اشتراک منابع است . منابع موجود در کامپيوتر به دو گروه عمده منابع فيزيکی ( چاپگر) و منابع منطقی ( فايل ها ) تقسيم می گردند. پس از ايجاد يک شبکه می توان با توجه به بستر ايجاد شده عمليات متفاوتی را انجام داد :

 • اشتراک يک چاپگر به منظور استفاده توسط کامپيوترهای موجود در شبکه

 • استفاده از يک خط ارتباطی اينترنت توسط کامپيوترهای موجود در شبکه

 • اشتراک فايل ها ی اطلاعاتی با محتويات متفاوت 

 • استفاده از بازيهای کامپيوتری که چندين کاربر بصورت همزمان می توانند از آن استفاده نمايند.

 • ارسال خروجی دستگاههائی نظير دوربين های وب برای ساير کامپيوترهای موجود درشبکه

به منظور بر پا سازی يک شبکه کامپيوتری  کوچک، می بايست مراحل زير را دنبال نمود :

 • انتخاب تکنولوژی مورد نظر جهت استفاده در شبکه . اترنت به عنوان مهمترين تکنولوژی در اين راستا مطرح است .

 • تهيه و نصب سخت افزارهای مربوطه. هر يک از کامپيوترهای موجود در شبکه می بايست دارای يک کارت شبکه باشند.در صورت استفاده از توپولوژی ستاره ( در حال حاضر متداولترين نوع توپولوژی است ) می بايست از يکدستگاه هاب و در موارد حرفه ای تر  از يک دستگاه سوئيچ استفاده کرد . پس از نصب و پيکربندی هر يک از کارت های شبکه در کامپيوترهای مورد نظر ، با استفاده از کابل های مربوطه ( عموما" از کابل بهم تابيده Cat5 استفاده می گردد ) هر يک از کامپيوترها به هاب و يا سوئيچ متصل می گردند.

 • پيکربندی سيستم به منظور استفاده از منابع مشترک در سيستم : اين مرحله( پيکربندی سيستم )، يکی از مراحل مهم در زمينه آماده سازی شبکه برای استفاده توسط کاربران است .در اين مرحله می بايست عمليات زير صورت پذيرد :
  - نامگذاری کامپيوتر
  - اشتراک فايل ها
  - اشتراک چاپگر
  - امنيت
  - اشتراک خط اينترنت

در ادامه به بررسی نحوه انجام هر يک از عمليات فوق خواهيم پرداخت .

نامگذاری کامپيوتر
قبل از اينکه کامپيوتری به عنوان يکی از گره های شبکه مطرح گردد ، می بايست برای آن نام و يک گروه را مشخص کرد. هر يک از کامپيوترهای موجود در شبکه می بايست دارای يک نام منحصر بفرد و يک نام گروه يکسان باشند. برای مشخص نمودن  نام کامپيوتر و گروه ، عمليات زير را می بايست انجام داد.

 • مرحله اول : در کامپيوترهائی با سيستم عامل ويندوز 98 و يا ميلينيوم ، موس را برروی Network Neighborhood ( موجود بر روی صفحه اصلی) قرارداده و کليد سمت راست موس را فعال نمائيد.

 • مرحله دوم : گزينه Properties را از طريق منوی دستورات انتخاب نمائيد. در ادامه پنجره Network Properties فعال می گردد.در پنجره فوق اطلاعاتی در رابطه با آدپتورهای شبکه و پروتکل های نصب شده بر روی کامپيوتر ، نمايش داده می شود.

 • مرحله سوم : پس از فعال شده پنجره اشاره شده ، گزينه Identification را انتخاب نمائيد. در اين حالت سه فيلد اطلاعاتی نمايش داده می شود.

 • مرحله چهارم : دراولين فيلد اطلاعاتی ، نام مورد نظر خود را برای کامپيوتر وارد نمائيد. نام در نظر گرفته شده کاملا" انتخابی است و تنها محدوديت موجود ، تکراری نبودن آن است . ساير کامپيوترهای موجود در شبکه نبايد از نام فوق استفاده کرده باشند.

 • مرحله پنجم : دردومين فيلد اطلاعاتی ، نام در نظر گرفته شده برای گروه را وارد نمائيد. تمام کامپيوترهای موجود در شبکه که قصد به اشتراک گذاشتن منابع سخت افزاری و نرم افزاری بين خود را دارند ، می بايست دارای نام گروه مشابه و يکسان باشند.

اشتراک فايل و امنيت
يکی از مهمترين عمليات در هر شبکه کامپيوتری ، اشتراک فايل ها است . در سيستم هائی که از ويندوز 98 و يا ميلينيوم استفاده می نمايند ، فرآيند فوق بسادگی انجام خواهد شد. پس از پيکربندی مناسب ، هر يک از کامپيوترهای موجود در شبکه قادر به اشتراک فايل بين خود خواهند بود. به منظور فعال نمودن ويژگی فوق در ابتدا می بايست از فعال شدن گزينه File and Printer Sharing مطمئن گرديد. بدين منظور موس را برروی امکان Network Neighborhood ( موجود بر روی صفحه اصلی) قرارداده و کليد سمت راست موس را فعال نمائيد.گزينه Properties را از طريق منوی دستورات انتخاب نمائيد. در ادامه پنجره Network Properties فعال می گردد . در ادامه گزينه Configuration فعال و در بخش پايين پنجره فوق  ، امکان Client for Microsoft Networks می بايست مشاهده گردد. زمانيکه کامپيوتری به عنوان يک سرويس گيرنده (Client) در شبکه ای مطرح باشد  ، قادر به تبادل اطلاعاتی با ساير کامپيوترهای موجود در شبکه خواهد بود. زمانيکه عمليات مربوط به پيکربندی و تنظيم شبکه در ويندوزهای 98 و يا ميلينيوم انجام می گيرد  ، امکان اشاره شده بصورت اتوماتيک در سيستم اضافه خواهد گرديد. در صورتی که امکان فوق بصورت اتوماتيک اضافه نشده باشد  ، می توان با دنبال نمودن مراحل زير  ، آن را نصب نمود.

 • مرحله اول : گزينه Add را از طريق پنجره Network Properties انتخاب نمائيد

 • مرحله دوم : گزينه Client را از ليست بنمايش در آمده انتخاب نمائيد.

 • مرحله سوم : با فعال کردن گزينه Add ليستی از شرکت ها و توليد کنندگان متفاوت را در پانل  سمت چپ مشاهده می نمائيد.

 • مرحله چهارم : گزينه Microsoft را از طريق پانل سمت چپ انتخاب و در ادامه ليستی از نرم افزارهای سرويس گيرنده مايکروسافت در پانل سمت راست نمايش داده خوواهند شد.

 • مرحله پنجم : از ليست فوق  ، گزينه Client for Microsoft Networks را انتخاب و دکمه OK را فعال نمائيد. در ادامه سيستم عامل ويندوز تمام فايل های ضروری و مورد نياز را بر روی کامپيوتر قرار خواهد داد( در اين مرحله CD مربوط به ويندوز نياز خواهد بود)

پس از نصب نرم افزارهای مورد نياز  ، می توان عمليات مربوط به اشتراک فايل ها را دنبال نمود. بدين منظور در پنجره اصلی ( Network ) شبکه مستفر شده و مراحل زير را دنبال نمائيد :

 • مرحله اول : دکمه مربوط به File and print sharing را فعال نمائيد .

 • مرحله دوم : در اين مرحله دو حق انتخاب وجود دارد. يکی برای اشتراک فايل ها و ديگری برای اشتراک چاپگر. با توجه به وضعيت موجود شبکه می توان يک و يا هر دو آيتم را انتخاب کرد.

 • مرحله سوم : پس از انتخاب هر يک از گزينه های مورد نظر ( فايل ،  چاپگر ) ،  يک Checkmark  در کنار گزينهFile and print sharing فعال خواهد شد. با فعال نمودن دکمه OK پنجره مربوط به Sharing-options بسته خواهد شد.

 • مرحله چهارم : در ادامه امکان Access Control را از طريق پنجره Network انتخاب نمائيد. به منظور کنترل ساده در رابطه با هويت افراديکی می توانند از فايل ها استفاده نمايند ، گزينه Share-level Access Control را انتخاب نمائيد.

 • مرحله پنجم : با فعال کردن دکمه OK ،  پنجره Network بسته خواهد شد.

در ادامه می بايست فولدرهائی را که قصد به اشتراک گذاشتن آنها را داريد ،  مشخص نمائيد. با ايجاد فولدرهای دلخواه و استقرار فايل های مورد نظر درهر يک می توان يک انظباط اطلاعاتی از بعد ذخيره سازی  را ايجاد کرد. برای به اشتراک گذاشتن يک فولدر ،  بر روی فولدر فوق مستقر و کليد سمت راست موس را فعال نمائيد . گزينه Sharing را از طريق منوی مربوطه انتخاب نمائيد. در ادامه پنجره ای فعال می گردد که در آن امکان انتخاب چندين آيتم وجود دارد. مقدار پيش فرض برای Sharing بصورت Not Shared است . با تغيير مقدار گزينه فوق و تبديل آن به Shared As می توان در فيلد اطلاعاتی Share Name ،  نام دلخواه خود را برای فولدر به اشتراک گذاشته شده مشخص نمود. نام فوق می تواند با نام واقعی فولدر کاملا" متفاوت می باشد. در صورتی که قبلا" گزينه Share-level Access Control را انتخاب کرده باشيد ،  می بايست در ادامه سطح مورد نظر امنيتی (Access Type) را مشخص و برای آن يک رمز عبور را نيز مشخص نمود. دستيابی به روش Read-only بدين مفهوم است که هر کاربر قادر به دستيابی  به فولدر از طريق شبکه بوده و صرفا" قادر به مشاهده و بازيابی فايل ها خواهد بود. اين نوع کاربران قادر به استقرار فايل های جديد در فولدر و يا حذف و اصلاح فايل های موجود در فولدر نخواهند بود. در صورتی که روش دستيابی به فولدر ،  Full access تعيين گردد ،  کاربران قادر به مشاهده ،  نوشتن ،  ايجاد و حذف فايل در فولدر مورد نظر خواهند بود.  با توجه به نوع رمز عبور می توان هر دو گزينه را بصورت شناور نيز استفاده نمود.

اشتراک چاپگر
به منظور اشتراک يک چاپگر در ابتدا می بايست از صحت عمليات اشاره شده خصوصا" فعال شدن File and Printer Sharing اطمينان حاصل کرد.  در ادامه با دنبال نمودن مراحل زير می توان برای به اشتراک گذاشتن يک چاپگر مراحل زير را دنبال نمود.

 • مرحله اول : از طريق دکمه Start ،  گزينه Setting و در ادامه Printers را انتخاب نمائيد.در ادامه پنجره ای شامل ليستی از تمام چاپگرهای محلی نمايش داده خواهد شد.

 • مرحله دوم : موس را بر روی آيکون چاپگری که قصد به اشتراک گذاشتن آن را داريد ،  قرار داده و کليد سمت راست موس را فعال و گزينه  Sharing را انتخاب نمائيد.

 • مرحله سوم : در ادامه پنجره Properties فعال می گردد. در فيلد اطلاعاتی Shared As نام دلخواه برای چاپگر ( به منظور اشتراک گذاشتن) را مشخص نمائيد. در صورت تمايل يک رمز عبور نيز را در اين مرحله مشخص نمود.

 • مرحله چهارم :  با فعال کردن دکمه OK ،  پنجره مربوطه بسته  شده و چاپگر به اشتراک گذاشته شده است .

به منظور دستيابی به چاپگر به اشتراک گذاشته شده از طريق کامپيوترهای ديگر ، مراحل زير را دنبال نمائيد:

 • مرحله اول : پنجره مربوط به Printer را فعال نمائيد.

 • مرحله دوم : ويزارد( برنامه کمکی ) Add a Printer را فعال نمائيد.

 • مرحله سوم : گزينه Network Printer را انتخاب و دکمه OK را فعال نمائيد.

 • مرحله چهارم : ويزارد مربوطه در ادامه ليستی از چاپگرهای به اشتراک گذاشته شده موجود بر روی شبکه را نمايش خواهد داد. در ادامه چاپگر مورد نظر را انتخاب و دکمه Next را فعال نمائيد. در نهايت ويزارد مربوطه درايور مورد نظر را نصب خواهد کرد. ( در برخی حالات ممکن است نياز به CD و يا ديسکت حاوی درايور چاپگر وجود داشته باشد )

اشتراک خط اينترنت
با توجه به رشد شبکه ها ی کوچک ، شرکت مايکروسافت از نسخه ويندوز 98CE به بعد امکانی با نام ICS)Internet Connection Sharing) را اضافه نموده است .با استفاده از ICS می توان يک کامپيوتر را که با استفاده از يکی از روش های رايج نظير : مودم ،  DSL ، ISDN و يا کابل  به اينترنت متصل است ، به اشتراک گذاشت . ويندوز 98CE  و ساير نسخه های ويندوز دارای يک ويزارد به منظور فعال کردن امکان فوق می باشند.  عناصر نرم افزاری مورد نياز ICS بصورت پيش فرض بر روی کامپيوتر نصب نمی گردند. توجه داشته باشيد که امکان فوق صرفا" می بايست بر روی کامپيوتری که به اينترنت متصل است ، فعال گردد. برای فعال نمودن امکان فوق( بر روی کامپيوترهائی که از نسخه ويندوز 98CE استفاده می نمايند) می بايست مراحل زير را دنبال کرد :

 • مرحله اول : از طريق Control Panel ، گزينهAdd/Remove Programs را انتخاب نمائيد.

 • مرحله دوم : گزينه windows setup را انتخاب و در ادامه آيتم Internet Tools را انتخاب نمائيد.

 • مرحله سوم : عنصر Internet Connection Sharing را انتخاب نمائيد. در ادامه کليد Next  را فعال نمائيد. در صورتی که ICS پيکربندی نشده باشد ، برنامه کمکی ( ويزارد) مربوط به ICS فعال و در ادامه می توان عمليات پيکربندی لازم را انجام داد.

 • مرحله چهارم : پس از اخذ اطلاعات ضروری در رابطه با کامپيوتری که ICS بر روی آن فعال شده است ، ويزارد مربوطه نياز به يک عدد ديسکت خواهد داشت . از اطلاعات ذخيره شده بر روی ديسکت فوق به منظور پيکربندی ساير کامپيوترهای موجود در شبکه که تمايل به استفاده از سرويس ICS را داشته باشند استفاده  می گردد.

مراحل فعال نمودن سرويس ICS در کامپيوترهائی که از ويندوز 2000 و يا XP استفاده می نمايند بمراتب راحت تر از مراحل گفته شده فوق است .در اين راستا پس از ايجاد يک Dial-up ، با انتخاب آن و فعال کردن کليد سمت راست ، گزينه Properties را انتخاب نمائيد. در ادامه پنجره Dial-up Connection properties نمايش داده می شود.

برای اشتراک خطی ارتباط گزينه "Sharing" را انتخاب نمائيد. در ادامه گزينه "Enable internet connection  sharing for this connection" را انتخاب و ساير موارد و عمليات مورد نياز بصورت اتوماتيک انجام خواهد شد.