درایور پرینتر کارت اولیس Evolis PEBBLE 4

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
راه انداز Evolis PEBBLE 4

Manufacturer : Evolis

Model : PEBBLE 4

Version : 10.13.6.1

Type : Printer

قابلیت نصب از طریق Device Manager را : دارد

Hardware IDs:
USBPRINT\EVOLISPEBBLE0E71
LPTENUM\EVOLISPEBBLE0E71

System : Windows, Linux
 
 

پشتیبانی