سرمایه های انسانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شركت رضوان نت جهت تحقق ماموریت خود از همكاراني توانمند و خبره كه صداقت و درستكاري را در راستاي رضايتمندي مشتريان سرلوحه كارهاي خود قرار داده اند، بهره می برد.

بخش اعظمی از سرمایه های انسانی این شرکت دارای تحصیلات دانشگاهی و مدارک علمی از مراجع معتبر می باشند و در عین حال شرکت در جهت افزایش انگیزه نوآوری، به ترغیب نیروهای انسانی خود جهت آشنایی با دانش روز دنيا می پردازد.

تجمع نيروهاي جوان در كنار نيروهاي باتجربه موجب شده است که شرکت به منبعی گرانبها از خلاقیت دست یابد و همواره آماده پذیرش ایده های جدید باشد.

توانمندسازی و توسعه منابع انسانی رویکرد غالب در نگاه مدیریت ارشد و سایر مدیران شرکت رضوان نت است که طی آن در تلاشند تا با تفویض اختیار به کارکنان، آنها را در تصمیمات سازمان مشارکت داده و با اجرای برنامه های آموزشی، آنها را آماده دستیابی به مسوولیت های بالاتر نمایند.

پشتیبانی